احداث باغ میوه

نکات مهم هنگام ساخت باغ باید قبل از ساخت باغ جدید در نظر گرفته شود.

1- قبل از احداث باغ جدید ، مشاوره با مروجین و کارشناسان مراکز کشاورزی جهاد در خصوص مناسب بودن آب و خاک در محل مورد نظر ، تهیه زمین و انتخاب انواع مناسب ، روش کاشت و فاصله درختان ، تهیه نهال با کیفیت بالا و اصلاح شده لازم است.
2- زمین در نظر گرفته شده برای احداث باغ باید دارای خاک عمیق و قابل نفوذ باشد و عمق خاک نباید از یک متر کمتر باشد. خاکهای مناسب باغها خاکهای لومی شنی و خاک رس های متنوع با مقدار زیادی مواد آلی است ، بنابراین قبل از تهیه خاک باید مقدار زیادی کود آلی (حتی پوسیده) روی خاک قرار داد.
3- خاکهای قلیایی ، آهکی و آهکی و همچنین اراضی با سطح آب بالا برای ایجاد باغ مناسب نیستند و در صورت کاشت باید ابتدا خاک با راهنمایی کارشناسان و سپس با مشاوره تخصصی خاک اصلاح شود.
4- هنگام انتخاب نهال ، نهال های پیوندی حاصل از بذر باید مورد استفاده و از مراکز مورد تأیید مراکز جهادکشاورزی خریداری شود.
5- فاصله درختان با راهنمایی کارشناسان باید حدود 5-7 متر در نظر گرفته شود.
6- کل باغ باید به یک نوع میوه اختصاص یابد و از کشت مخلوط خودداری شود ، حداقل باید در هر قسمت از باغ یک نوع میوه کاشته شود.
7. هنگام کاشت ، محل پیوند باید در خارج از خاک باشد. برخی از انواع ، مانند زردآلو و گیلاس ، در عمق کاشت می توانند در چند سال اول خشک شوند.
8- بهترین زمان کاشت اوایل بهار و اواخر اسفند ، قبل از ورم جوانه ها است.
9- پس از کاشت نهال ، حذف حدود 80 سانتی متر لازم است.
10- هنگام آبیاری درختان میوه ، تنه نباید با آب تماس پیدا کند زیرا آب باعث شیوع بیماری و کوتاه شدن عمر درختان می شود.بهترین نوع آبیاری سیستم قطره ای است.
11- از ولی در جاهای بادگیر استفاده کنید.
12- برای جلوگیری از آسیب جوندگان در سالهای اولیه ، سطح خاک شاخه ها را قبل از زمستان با موادی مانند پارچه ، مقوا ، پلاستیک و ... بپوشانید.
13- هنگام انتقال نهال ، از ریشه ها در برابر آسیب ، خشک شدن و شکستن محافظت کنید و هنگام کاشت ریشه ، نهال ها را در گوشه باغ به صورت مورب زیر خاک بکارید
14. ریشه های شکسته باید با بقیه قسمت های باغ اصلاح و کاشته شود بعد از ضد عفونی.
15. قبل از کاشت لازم است ریشه ها ضد عفونی شوند. برای ضدعفونی ریشه ها ، یک بشکه با محلول قارچ آماده می کنیم: قارچ کش Benomil carboxin thiram 200 گرم + خاکستر با خاک رس نرم 10 کیلوگرم + غربال شده 10 کیلوگرم + 00 1 لیتر آب. 16- گودال هایی با نهال به شرح زیر حفر می شوند.
خاک شنی 50 * 50 * 50 * (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر.
soil خاک ماسه ای رسی 75 * 75 * 75 * (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر
 خشت 100 * 100 * 100 * (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر
بهتر است سوراخ های پاییز را با خاک و کود پوسیده به همراه کودهای شیمیایی لازم پر کنید و آنها را آبیاری کنید تا ریشه بزنند و سپس طبق توصیه های قبلی درخت بکارید.
توجه: بعد از رشد نهال ها در ارتفاع 50 سانتی متری بالاتر از محل پیوند ، همه جوانه های رشد کرده را بردارید تا جوانه های بالایی به خوبی رشد کنند.