آموزش کاشت نهال

نکات مهم هنگام کاشت نهال

زمین را برای کاشت نهال آماده کنید / چاله را برای کاشت نهال آماده کنید / برای کاشت نهال عمل پرالیناژ را انجام دهید / نهال مورد نظر  را بکارید.

انتقال نهال و راهنمای فنی برای کاشت نهال

بسته بندی نهال و انتقال ان جهت کاشت

دستورالعمل های فنی کاشت نهال

آماده سازی زمینه جهت کاشت نهال / تراکم کاشت نهال / حفر یا همان گودبرداری نهال / موعد کاشت نهال / نحوه کاشت نهال / آبیاری نهال / مراقبت و نگهداری از نهال

6 نکته مهم برای انتخاب درخت مناسب

 رطوبت / نور / آلاینده‌ها / دما / خاک / آفات

نحوه کاشت نهال

1- ریشه نهال های مورد نظر را به مدت 3-6 ساعت در آب قرار دهید / 2- یک سوراخ بزرگتر از ریشه نهال مورد نظر حفر کنید / 3- نهال های مربوطه را بدون فشار دادن ریشه به صورت عمودی در سوراخ قرار دهید / 4- سوراخ را پر کنید و نهال را آبیاری کنید / 5- مقدار کمی کود در اطراف سوراخ قرار دهید بدون اینکه به تنه درخت دست بزنید / 6- درخت را هفته ای یک بار به مدت 10 روز آبیاری کنید.

موعد هرس نهال

هرس زمستانه نهال معمولاً در پاییز گیاه انجام می شود ، اما این کار در تمام ماه های پاییز و زمستان امکان پذیر است.